Wat doen wij met uw medische gegevens?

Voor sommige verzekeringen heeft Loyalis medische gegevens nodig. Daarom vragen wij u in die situatie een gezondheidsverklaring in te vullen. Als die verklaring daartoe aanleiding geeft, is het ook mogelijk dat wij (met uw toestemming) gegevens via uw arts krijgen. Loyalis verwerkt medische gegevens met extra zorg. Hiervoor gelden bijzondere regels.

Geheimhoudingsplicht

Verwerking van de gegevens in de gezondheidsverklaring vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een medisch adviseur (arts). De medisch adviseur maakt een inschatting van het medische risico voor levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Daarbij geldt voor de medisch adviseur geheimhoudingsplicht. Uw medische gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangaan of uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst waarvoor u de gegevens hebt aangeleverd. Ze worden dus niet gebruikt voor andere doeleinden. Bepaalde medische gegevens worden door de medisch adviseur alleen aan anderen binnen het bedrijf verstrekt als zij die gegevens voor de uitvoering van de verzekering nodig hebben. Ook voor die medewerkers geldt de geheimhoudingsplicht.

Medisch dossier

Met een ondertekende gezondheidsverklaring geeft u aan geen bezwaar te hebben tegen de verwerking van uw medische gegevens voor de risico-inschatting van het door u aangevraagde product. De gezondheidsverklaring wordt (met eventuele andere medische stukken) bewaard in een medisch dossier. De medisch adviseur beheert dit medische dossier overeenkomstig de geldende regelgeving en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiƫle Instellingen.

Niet eens met het gebruik van uw gegevens?