Privacy

Loyalis is verzekeraar en financieel dienstverlener en maakt onderdeel uit van APG Groep NV.

Loyalis gaat zeer zorgvuldig om met uw gegevens:

  • Wij werken volgens de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
  • Wij houden ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens FinanciĆ«le Instellingen. Hierin staan de regels van de Wbp uitgewerkt voor banken en verzekeraars.
  • Loyalis heeft zijn gegevensverwerkingen gemeld bij de functionaris voor de gegevensbescherming van APG Groep NV. Deze functionaris is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegegevens (CPB).
  • Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt of om u te informeren over producten en diensten die aansluiten op uw collectieve regeling.

Bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens?

Gebruik van uw gegevens

Inzage en correctie gegevens

Loyalis helpt u graag zo goed mogelijk. Daarom is het belangrijk dat wij over de juiste gegevens beschikken.

Wilt u weten of uw gegevens correct zijn?
Neem contact op met Loyalis met uw verzoek om inzage en een kopie van uw geldig identiteitsbewijs. U kunt onze klantenservice bereiken via 045 579 61 11 (op werkdagen van 8 tot 17.30 uur).

Denkt u dat gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn?
Neem contact op met Loyalis om uw gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. U kunt onze klantenservice bereiken via 045 579 61 11 (op werkdagen van 8 tot 17.30 uur). Binnen 4 weken ontvangt u bericht van Loyalis.

Kwaliteitsmonitoring

Om de dienstverlening naar u en daarmee de kwaliteit van de service van de medewerkers te optimaliseren, doet Loyalis aan kwaliteitsmonitoring. Dit betekent dat zakelijke telefonische klantgesprekken mogelijk worden opgenomen. Aan het begin van het telefoongesprek informeren wij u over het opnemen. Opgenomen gesprekken worden uitsluitend gebruikt om de medewerkers te coachen op de kwaliteit van hun dienstverlening. Loyalis gaat integer, omzichtig en zorgvuldig met deze opgenomen gesprekken om. De opnames worden niet aan derden verstrekt, tenzij wettelijk voorgeschreven of anderszins door regelgeving bepaald. De opnames worden maximaal 6 maanden bewaard en daarna vernietigd.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. Lees meer over het gebruik van cookies op onze website.